صادرات چسب ساروج

صادرات چسب ساروج

صادرات چسب کاشی خمیری ساروج

از آنجایی که چسب کاشی خمیری ساروج شیمی ری یکی از برندهای خوبی است.و کیفیت خوبی دارد. ما در تلاش هستیم بتوانیم این چسب را صادر کنیم. چرا که چسبهای ایرانی تولید شده از کیفیت دو چندان بهتر نسبت به خارجی برخوردارند. فقط تبلیغاتی روی آنها انجام نشده است. ساروج این پتانسیل را دارد که ما […]

بیشتر بخوانید